dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky.


INFORMACE:

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kasal
Web: www.muo.cz
Telefon: 602 671 477
E-mail: kasal@muo.cz
Adresa: Denisova 47, 771 11 Olomouc
IČO: 75079950

Muzeum spravuje zhruba 90 600 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je po této stránce třetí největší institucí svého druhu v českých zemích. Nyní rozvíjí svoji veřejnou expoziční, výstavní, osvětovou) činnost ve třech budovách -  MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC, ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC, ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ.


Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: