"Na opravu orloje žádám sto zlatých," stojí v dopise z 16. století radním OlomouceOrloj na budově historické radnice v Olomouci už v 16. století řešili tamní radní. FOTO: Kateřina Čajanková  Olomouc
  07.05.2018

Olomoucká radnice zveřejnila na webu, který se věnuje historii města, novou kapitolu o rekonstrukci olomouckého orloje z 16. století. Ta připomíná dopis, ve kterém renovátor Paul Fabricius informuje městskou radu o tom, jak s prací ve Vídni postupuje. Zároveň v něm radu žádá o sto zlatých. Nejedná se zdaleka o poslední kousek, který nám historii orloje odkrývá.

Na stránce olomouckého archivu před pár dny přibyl unikátní kousek. Jedná se o dopis, který v roce 1574 poslal městské radě renovátor olomouckého orloje doktor Paul Fabricius.

Olomoucký orloj je součástí severní stěny radnice v Olomouci. Orloj se zde nachází od 15. století, jeho současná podoba pochází od Karla Svolinského a je ztvárněna v duchu socialistického realismu. Jedná se o jeden z mála heliocentrických orlojů na světě.

Podle pověsti byl orloj postaven mezi roky 1419–1422. Podle některých výzkumů byl však prostor radnice pro orloj upraven až v roce 1474, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1519. Pověst tvrdí, že tvůrce orloje byl oslepen, aby nemohl obdobné dílo vybudovat v jiném městě.

Zdroj: Wikipedia.org

„Šlechetným, statečným, počestným a bedlivým pánům N. purkmistrovi, rychtáři a radním města Olomouce, mým velice milostivým pánům a přátelům,” zní věnování dopisu, ve kterém Fabricius pánům sděluje, jak od poslední zprávy pokročil ve své práci na obnově astronomických hodin.

Nalezený dopis, sepsaný v němčině, tak odkrývá další kapitolu dodnes zatím málo známé historie zdejšího orloje.

V první části Fabricius zmiňuje, že se mu podařilo pořídit měď, kterou měl podle o rok dříve uzavřené smlouvy sehnat. Měl z ní totiž být sestavený kotouč nazývaný „rete“.

„O všech okolnostech jsem pojednal s dobrými lidmi, aby zde ve Vídni mohlo co nejprospěšněji dojít k prořezání, pozlacení a k veškeré přípravě oněch kotoučů,“ popisuje v dopise Fabricius.

Dostává se tím však k hlavnímu bodu dopisu, a tím je žádost o sto zlatých, kterých je k „co nejkrásnějšímu a nejspravedlnějšímu“ prořezání a pozlacení kotoučů potřeba.

„Co mi zůstane, nechť se odečte od mého honoráře. Tímto činím vaší bedlivosti o tom vědomost s pomocí Boha všemohoucího,“ zakončuje dopis Fabricius.

Zda-li dodání zlaťáků proběhlo úspěšně a měď byla nakoupena již prozatím není známo. Odkrytí dalších kapitol historie olomouckého Orloje se očekává v dalších měsících. Listina je k vidění zde


Autor: Eliška Kordulová

Místo události: Horní náměstí 583/1,Olomouc

  • Líbil se vám článek?
  • Zajímal by článek někoho z vašich přátel?
  • Máte co k článku říct? Využijte komentářů...

  • Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

    Partneři portálu: