Mezi muslimy v Česku jsou velké rozdíly, říká kniha, jež vznikala i v Olomouci   Olomouc
  09. 01. 2017

Daniel Topinka z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie olomoucké univerzity spolupracoval na knize, která se zabývá problematikou muslimů a islámu a tím, jak se začleňují v České republice.

Pětisetstránková kniha Muslimové v Česku s podtitulem Etablování muslimů a islámu na veřejnosti, na jejímž vytvoření se podílela i Univerzita Palackého, poskytuje výstižné pohledy na muslimy, kteří žijí v Česku.

„S termínem muslimská komunita si při zkoumání současné situace nevystačíme, neboť přítomnost islámu je v Česku mnohem mnohotvárnější a rozmanitější. Náboženské pole vypadá více jako mozaika, kterou ovlivňují jak etnicita, tak imigrace,“ uvedl Topinka.

Tuzemští příznivci islámu se víc než západoevropským muslimům podobají těm americkým, jelikož mají dobré vzdělání a ekonomické charakteristiky.

Sociologické a antropologické výzkumy se věnují zařazení jak muslimů, tak i islámu do českého prostředí.

„Publikace předkládá aktuální data sociálněvědního poznání. Kniha provází čtenáře etapami výzkumu, který ji předcházel. Je členěna do čtyř hlavních částí,“ pokračoval Topinka.

První část popisuje muslimy a islám po roce 1989, druhá se věnuje muslimům a islámu viděným z pohledu správy věcí veřejných.

„Třetí se věnuje muslimům a islámu optikou veřejnosti a médií a nakonec interpretacím samých muslimů. Publikace je navíc i příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti rozpoutala,“ poznamenal Topinka.

Kniha se zabývá problémy muslimů v nemocnicích, lázních a věznicích nebo i na muslimských hřbitovech a v médiích. 

„Jasně ukazuje, že nejde o homogenní skupinu, které je třeba se bát. Různorodosti muslimů odpovídá i různost témat, o nichž pojednává – od toho, jak si muslimové například zajišťují halál potraviny až po místo muslimů v českém lázeňství,“ informoval vedoucí katedry Dušan Lužný.

Podle knihy je v republice deset až patnáct tisíc osob, které se dnes k určité podobě islámu můžou hlásit, spousta z nich v tom však necítí potřebu.

„V publikaci zdůrazňuji, že mechanismus nastolení agendy ve veřejném prostoru nastavily poměrně jednoduše absence bližší zkušenosti s islámem a muslimy, také spojitost islámu s imigrací, obecná nedůvěra v náboženské instituce, vnímání islámu v rovině náboženské ideologie a jednoduché navození poměrně komplexního obrazu hrozby a nebezpečí,“ dodal Daniel Topinka.

Muslimové v Česku – Etablování muslimů a islámu na veřejnosti, nakladatelství Barrister & Principal.
Autor: Lenka Drelichová


Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: